Thiết bị cầu trục mới nhập

Thiết bị cầu trục mới nhập

Nhập khẩu và phân phối các linh kiện thiết bị ngành cầu trục.

Cẩu trục trong nước và cẩu trục nhập khẩu nói chung đều cần những linh kiện nhất định như: ray cẩu trục, bánh xe, móc cẩu, đĩa thắng…

Trong đó có những linh kiện thiết bị đặc thù của từng hãng cẩu trục mà trên thị trường không có.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi các bạn cần những linh kiện thiết bị nào đó để sửa chữa hay thay thế

Chúng tôi còn giúp các bạn thay thế hoặc sửa chữa những linh kiện đó khi các bạn không đủ kĩ thuật.

Thiết bị cầu trục mới nhập 5 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhậpThiết bị cầu trục mới nhập 7 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhậpThiết bị cầu trục mới nhập 8 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhập

Thiết bị cầu trục mới nhập 1 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhậpThiết bị cầu trục mới nhập 3 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhập

Thiết bị cầu trục mới nhập 4 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhậpThiết bị cầu trục mới nhập 6 225x300 - Thiết bị cầu trục mới nhập

Tin tức khác